September 2013

Květ

8. september 2013 at 12:54 | LeXxy
Představte si, že je Země jeden velký květ.
Když se o tento kvítek budeme starat dobře, vykvete. Umožní nám, mít z něj radost.
A naopak. Když se k tomuto kvítku budete chovat špatně, nevykvete, uschne.

Přítomnost by se dala popsat druhou možností. Dnešní situace na Zemi je taková. Plná zlodějů, vražd, útoků, válek
a spoustu těchto věcí, které na náš milovaný kvítek působí negativně. Přírody začíná ubývat, kvítek slábne. A lidé zabíjejí čím dál víc nevinných zvířat.
Jedině my můžeme kvítek zachránit. Nechcete? Co kdyby byla situace na Zemi úplně jiná? Co kdyby si lidé uvědomili své chyby? Co kdyby se lidstvo změnilo?

Přestalo by se vraždit a krást. Lidé by se měli rádi. Každý by pomáhal každému. Nikdo mi nikomu nenadával.
A každý by měl všeho stejně. Neexistovaly by peníze a lidé by nebyli chamtiví. Každý by se mohl věnovat jen tomu, čemu chce. A lidé by se chovali ke zvířatům hezky, netýrali je a nejedli je. Bezchybný svět. Kvítek by vykvetl.

Kéž by se to někdy vážně stalo.
Ale nejspíš nestane...